Jak zrobić spersonalizowany mailing, newsletter i biuletyn w impleBOT?

Aby personalizować swoje wiadomości wystarczy w wybrane miejsca wstawić tzw. flagi, które odpowiadają np. za odmienianie imion, zwrotów męskich/żeńskich itp.

Podstawowa personalizacja polega na wysyłaniu do każdego subskrybenta indywidualnych e-maili z jego adresem i ew. imieniem i nazwiskiem w polu DO (Odbiorcy). Podstawowa personalizacja jest procesem automatycznym, na który nie masz wpływu. Podstawowa personalizacja to niezbędne minimum profesjonalnego systemu do masowego wysyłania e-maili, jakim jest FreeBot.pl

Zaawansowana personalizacja daje Ci możliwość wstawienia dynamicznych danych do tematu i treści wysyłanych e-maili. Stosowanie zaawansowanej personalizacji jest bardzo zalecane ze względu na zwiększenie zaufania subskrybentów do wysyłającego.

FreeBot.pl pozwala Ci wstawić następujące dane do e-maili:

 • {EMAIL} – flaga ta zostaje zastąpiona faktycznym adresem e-mail odbiorcy e-maila.
 • {IMIE} – flaga ta zostaje zastąpiona imieniem odbiorcy e-maila. Jeśli w bazie danych
  nie znajduje się imię odbiorcy, system wstawi w to miejsce alternatywny zwrot.
 • {IMIE_W} – flaga ta zostaje zastąpiona imieniem odbiorcy e-maila w przypadku wołacza. Wołacz jest automatycznie generowany
  na podstawie imienia odbiorcy. Jeśli w bazie danych nie znajduje się imię odbiorcy, system wstawi w to miejsce
  alternatywny zwrot zamieniony na wołacz.
 • {NAZWISKO} – flaga ta zostaje zastąpiona nazwiskiem odbiorcy e-maila. Jeśli w bazie danych
  nie znajduje się nazwisko odbiorcy, system usunie tę flagę.
 • {ADRES_IP} – flaga ta zostaje zastąpiona adresem IP, z którego odbiorca potwierdził zgode na wpisanie go na listę Twojego autorespondera. Jeśli chcesz w mailu upenić klienta, że masz jego zgodę na wysyłanie maili, możesz podać ten adres IP – to Cię dodatkowo uwiarygodni. Jeśli w bazie danych nie znajduje się nazwisko odbiorcy, system wstawi w to miejsce wyrażenie: brak danych.
 • {DATA} – flaga ta zostaje zastąpiona aktualną w momencie wysyłki datą w formacie 2011-09-20.
 • {GODZINA} – flaga ta zostaje zastąpiona aktualną w momencie wysyłki godziną w formacie 9:38.
 • {MD5:ciąg_znaków}
  Z ciąg_znaków będzie utworzyny skrót MD5. Ciąg_znaków może być dowolnym zestawem znaków a-z, A-Z, 0-9 oraz @ . _ -. Możliwe
  jest też umieszczenie w ciągu_znaków innych flag personalizacyjnych. Np. {MD5:{EMAIL}xyz} utworzy skrót MD5 z adresu e-mail
  subskrybenta oraz znaków “xyz”. Flaga ta jest szczególnie przydatna w tworzeniu linków, które mają w bezpieczny sposób komunikować
  się z innymi stronami www i autoryzować subskrybenta – np. link z parametrami: ?email={EMAIL}&klucz={MD5:{EMAIL}xyz} pozwoli nam
  na stronie docelowej sprawdzić, że ktoś nie podszywa się pod subskrybenta.
 • {M_IMIE} – flaga ta zostaje zastąpiona Twoim imieniem.
 • {M_NAZWISKO} – flaga ta zostaje zastąpiona Twoim nazwiskiem.
 • {M_FIRMA} – flaga ta zostaje zastąpiona nazwą Twojej firmy. Jeśli w bazie danych
  nie znajduje się nazwa Twojej firmy, system usunie tę flagę.
 • {M_ULICA} – flaga ta zostaje zastąpiona nazwą ulicą i numerem domu, które podasz w ustawieniach. Jeśli w bazie danych nie znajdują się te dane, system usunie tę flagę.
 • {M_KOD} – flaga ta zostaje zastąpiona kodem pocztowym, który podasz w ustawieniach. Jeśli w bazie danych
  nie znajduje się kod pocztowy, system usunie tę flagę.
 • {M_MIASTO} – flaga ta zostaje zastąpiona nazwą miasta, którą podasz w ustawieniach. Jeśli w bazie danych
  nie znajduje się nazwa miasta, system usunie tę flagę.
 • {M_PANSTWO} – flaga ta zostaje zastąpiona nazwą państwa, która podasz w ustawieniach. Jeśli w bazie danych nie znajduje się nazwa państwa, system usunie tę flagę.
 • {M_NIP} – flaga ta zostaje zastąpiona NIPem, który podasz w ustawieniach. Jeśli w bazie danych
  nie znajduje się NIP, system usunie tę flagę.
 • {POLE_1}
  Flaga ta zostanie zastąpiona w treści lub temacie wiadomości zawartością dodatkowego pola pole_1 podanego w danych subskrybetna. Jeśli pole_1 jest puste, flaga ta zostanie usunięta.pole_1 może zawierać dowolny tekst nie dłuższy niż 255 znaków. Może to być np. numer telefonu, FAXu, hasło lub inna informacja podana przez subskrybenta. W tym celu można w formularzu w metodzie POST dodać:

  <INPUT type=”text” name=”pole_1″>

  Może to być również informacja zdefiniowana przez nas, np:

  <INPUT type=”hidden” name=”pole_1″ value=”Jakaś informacja”>

  W metodzie GET wystarczy do odwołania www dodać zmienną:

  &pole_1=Jakaś_informacja

 • {POLE_2}, {POLE_3}, {POLE_4}, {POLE_5} – jw., analogicznie.
 • {LINK_1}
  Flaga ta zostanie zastąpiona w treści (temacie nie) wiadomości linkiem, o ile go zdefiniowano tworząc wiadomość/mailing.Link nie może być dłuższy niż 255 znaków. W treści linku można umieszczać powyższe flagi personalizujące, np. http://www.netcoaching.pl/?imie={IMIE}

  Liczba kliknięć zostanie wyświetlona pod danymi danej wiadomości/mailingu na liście. System zlicza tylko 1 kliknięcie każdego subskrybenta, nawet jeśli
  jedna osoba kliknęła wielokrotnie.

 • {LINK_2}, {LINK_3} – jw., analogicznie.
 • {P:opcja dla Panów/Opcja dla Pań}
  Flaga zostanie zastąpiona jedną z opcji po dwukropku, tj. jeżeli subskrybent jest męszczyzną to będzie wyświetlana opcja pierwsza, a jeśli kobietą to druga.Przykład: {P:samochody/kosmetyki} – w przypadku panów wstawiony zostanie łancuch ‘samochody’ a pań ‘kosmetyki’

  Płeć subskrybenta jest ustalana na podstawie końcówki imienia w momencie zapisu na listę według zasad gramatyki polskiej.

Categories