Dodawanie subskrybentów metodą POST

Możesz zmienić sposób zapisu Twoich subskrybentów na listę adresową. Jeżeli nie wiesz, o co w tym chodzi pozostaw włączoną opcje POST – oznaczającą zapis na podstawie formularza.

Dodawanie subskrybentów metodą POST jest domyślnie włączone, można to zmienić na stronie startowej w panelu. Opcja ta pozwala na samodzielne wpisywanie się na listę subskrybentów za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.

Poniżej znajduje się kod formularza www, który powinieneś wstawić na swoją stronę www:

<form action=”http://www.implebot.pl/post.php” name=”impleBOT.pl” method=”post”>

<input name=”uid” type=”hidden” value=”16931″>
<input name=”zrodlo” type=”hidden” value=”xyz”>

E-mail: <input name=”email” type=”text”>
<br>Imię: <input name=”imie” type=”text”>
<br>Nazwisko: <input name=”nazwisko” type=”text”>

<br><input type=”checkbox” name=”pp” value=”1″> Zgadzam się z <a href=”http://www.cneb.pl/a/polityka_prywatnosci.html”>Polityką Prywatności</a>

<br><input type=”submit” value=”Wyślij”>
</form>

Elementy oznaczone kolorem czerwonym są OBOWIĄZKOWE.

Zwróć szczególną uwagę na wartość (value=”16931″) pole o nazwie uid (name=”uid”). Wartość ta jest unikalna dla każdego autorespondera i określa, do którego autorespondera ma być przypisany nowy subskrybent. Jeśli wpiszesz tam inną liczbę, ludzie będą wpisywali się na inny niż Twój autoresponder.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, abyś wpisał ten formularz w inną strukturę HTML – pasującą do Twojej strony.

Rezultat:

Natychmiastowe weryfikowanie poprawności danych

Zalecamy, aby dane wpisywane przez osoby wypełniające formularz były od razu weryfikowane. Służy do tego następujący skrypt JavaScript, który nalezy umieścić w sekcji <HEAD> Twojego serwisu albo nad formularzem:

<script language=”javascript”>

function SprawdzFormularz(f) {

if (f.email.value==”) {
alert(‘Nie podałeś/aś adresu e-mail.’);
return false;
}

if ( ((f.email.value.indexOf(‘@’,1))==-1)||(f.email.value.indexOf(‘.’,1))==-1 ) {
alert(‘Podałeś/aś błędny adres e-mail’);
return false;
}

if (f.imie.value==”) {
alert(‘Nie podałeś/aś swojego imienia’);
return false;
}

if (f.nazwisko.value==”) {
alert(‘Nie podałeś/aś swojego nazwiska’);
return false;
}

if (f.pp.checked == false ) {
alert(‘Musisz zgodzić się z Polityką Prywatności.’);
return false;
}

else {
return true;
}
}</script>

<form action=”http://www.implebot.pl/post.php” name=”impleBOT.pl” method=”post” onsubmit=”return SprawdzFormularz(this)”>

… dalej jw.

Ponownie elementy oznaczone kolorem czerwonym są OBOWIĄZKOWE.

Zwróc uwagę na fragment onsubmit=”return SprawdzFormularz(this)” oraz name=”impleBOT.pl” w znaczniku <form>, które są niezbędne do działania weryfikacji danych. impleBOT.pl możesz zastąpić inną nazwą.

Rezultat:

Otwieranie w nowym oknie

Jeśli chcesz, aby po wysłaniu formularza potwierdzenie otwierało się w nowym oknie, dodaj do flagi <form> parametr target=”_blank”

<form target=”_blank”…

“Skąd o nas wiesz?”

Jeśli chcesz, aby subskrybenci sami mówili Ci, skąd się dowiedzieli o Twojej liście, możesz zastąpić z fragment formularza:

<input name=”zrodlo” type=”hidden” value=”xyz”>

Rozwijaną listą w postaci:

<select name=”zrodlo”>

<option value=”wyszukiwarka”> z wyszukiwarki
<option value=”adwords”> z reklamy w google
<option value=”gazeta”> z gazety
<option value=”znajomy”> od znajomego
</select>

Oczywiście opcje mogą być dowolne. Rezultat wygląda tak:

Możesz też użyć pola, w które subskrybent sam wpisze źródło wiedzy o Twojej liście:

Skąd o nas wiesz? <input name=”zrodlo” type=”text”>

I rezultat: