October 2002

Monthly Archives

  • prasa całkowicie cyfrowa

    Wydawcy prasy są zgodni, że przyszłością prasy jest cyfrowa forma. Jednak rozbieżności rodzą się jeśli chodzi o czas przejścia na ten system publikacji.