Personalizowane skróty MD5 w mailingach i autoresponderze

Wprowadziliśmy właśnie nową flagę personalizacyjną: {MD5:ciąg_znaków}

Z ciąg_znaków będzie utworzyny skrót MD5.

Ciąg_znaków może być dowolnym zestawem znaków a-z, A-Z, 0-9 oraz @ . _ -.

Możliwe jest też umieszczenie w ciągu_znaków innych flag personalizacyjnych. Np. d16fb36f0911f878998c136191af705e utworzy skrót MD5 z adresu e-mail subskrybenta oraz znaków “xyz”.

Flaga ta jest szczególnie przydatna w tworzeniu linków, które mają w bezpieczny sposób komunikować się z innymi stronami www i autoryzować subskrybenta – np. link z parametrami: ?email=&klucz=d16fb36f0911f878998c136191af705e pozwoli nam na stronie docelowej sprawdzić, że ktoś nie podszywa się pod subskrybenta. Wystarczy bowiem na tej stronie wykonać funkcję md5($email.”xyz”) i porównać jej rezultat z parametrem $klucz.

Categories