E-mailing w impleBOT – wykluczanie zduplikowanych adresów

Dodaliśmy do impleBOT.pl nowe funkcje przydatne przy wysyłaniu mailingu:

Pomiń adresatów mailingu z konta:

Umożliwia wykluczenie z e-mailingu osób, które dostały wcześniej inny mailing. Można zdefiniować do 3 mailingów z przeszłości. Co ciekawe, mogą to być mailingi wysyłane z innych kont!

Przydatne, jeśli mamy 2 lub więcej list adresowych, które się częściowo pokrywają. Dzięki tej funkcji możemy do każdej z tych list wysłać ten sam mailing upewniając się, że każdy indywidualny subskrybent otrzyma go tylko raz – nawet, jeśli jest na kilku listach.

Pomiń adresatów Twojego mailingu, którzy nacisnęli link w mailingu:

Jeśli wysyłamy follow-up (kolejny mailing na ten sam temat), możemy wykluczyć osoby, które wcześniej kliknęły na 1-3 linków w 1-3 wcześniej wysłanych przez nas mailingów. Dzięki temu nie będziemy irytować kolejną reklamą osób, które już zareagowały.

Pomiń e-maile z pliku:

Jeżeli mamy zewnętrzną listę adresów, które chcielibyśmy wykluczyć z e-mailingu, możemy skorzystać z tej funkcji. Należy wcześniej wgrać do systemu listę adresową. System pozwala wpisać adresy ręcznie, albo zaimportować plik tekstowy/CVS np. z systemu księgowego.

Jeśli wysyłamy e-mailing promujący jakiś produkt, dzięki tej funkcji możemy z mailingu wykluczyć osoby, które już go kupiły.

Categories