Najlepsze pomysły na wykorzystanie wielokrotnego autorespondera: newsletter

Mimo iż FreeBot.pl nie posiada funkcji wysyłania jednorazowych e-maili, dzięki wbudowanej opcji Double Opt-In Zobacz definicję i opcji eksportu listy subskrybentów można go użyć do zarządzania listą adresową newslettera. Potrzebny Ci będzie tylko zewnętrzny program do wysyłania mailingów.

Sam autoresponder wykorzystaj do wysyłania czytelnikom informacji, które się nie deaktualizują – np. reklam produktów, usług itp.

Categories