Jak Gmail Priority Inbox wpłynie na E-mail Marketing?

To najnowsza funkcjonalność Gmail.com, której testy właśnie się skończyły i w ciągu tygodnia powinna pojawić się w skrzynkach osób korzystających z tej usługi.

Gmail utworzy nowy katalog wiadomości, nad katalogiem Inbox (Skrzynka odbiorcza) i nazwie go: Priority Inbox. Do tego katalogu będą trafiały wiadomości, które Gmail uzna za ważniejsze dla nas.

Jak? Na podstawie tego, co czytamy i na co odpowiadamy Gmail utworzy indywidualny profil ważnej informacji. Jest to więc rozwiązanie podobne do osławionego filtru antyspamowego Gmaila, tylko że efekt jego działania odwrotny.

Jest to też nowoczesna wersja priorytetów, które od zawsze może ustawić nadawca, ale których znaczenie zostało zmarginalizowane za przyczyną spamerów.

Gmail te ważniejsze wiadomości umieści nad resztą wiadomości. Pomiędzy nimi pojawią się jeszcze te, oznaczone gwiazdką.

Rozwiązanie to ma skutecznie ograniczyć czas korzystania z poczty.

Dla użytkownika – super.

Dla e-mail marketera – to zależy.

Czy e-mail marketer powinien się martwić?

Na razie w ograniczonym zakresie. Na świecie Gmail.com ma 5% udziału według serwisu FingerPrintApp.com:

W przypadku impleBOT.pl – na próbce 1,5 miliona unikalnych adresów, konta w Gmail.com ma nieco ponad 9% subskrybentów. Nie wszyscy jednak, którzy mają konta w Gmail.com, przeglądają je za pomocą Gmail.com. Z drugiej strony część osób z adresami w innych domenach może przeglądać swoją pocztę za pomocą konta w Gmail.com albo Google Aps.

A więc czy jest się czym martwić? Bardzo nie, ale należy się spodziewać, że inne programy pocztowe i usługi webmail w przyszłości mogą pójść w tym samym kierunku.

Co powinien robić e-mail marketer?

Rozwiązanie to najbardziej negatywnie odczują Ci e-mail marketerzy, którzy nie dbają o relację z odbiorcą i wysyłają mu po prostu kolejne reklamy. Tego typu wiadomości będą miały bardzo utrudnioną drogę do obszaru wiadomości priorytetowych.

E-mail marketer, któremu będzie zależało na trafieniu do Priority Inbox, musi przyłożyć większą uwagę do 2 zasad:

1. Wysyłać odbiorcom oprócz reklam ciekawiące ich informacje, a reklamy wysyłać w takim samym stylu, jak e-maile informacyjne (contentowe).
2. Zachęcać raz na jakiś czas do kliknięcią Odpowiedz i napisania swojej opinii, pytania itd.

Warto więc stosować 2 poniższe zasady, ponieważ nawet bez Priority Inbox sprawiają one, że skuteczność e-mail marketingu rośnie albo przynajmniej nie maleje.

Categories