January 2006

Monthly Archives

  • Teksty z czasopism na forum.

    Jak zabezpieczyć się, jeśli jesteśmy właścicielem forum, na którym użytkownicy zamieszczją całe artykuły z czasopism z podaniem źródła? Jak funkcjonują prawa autorskie i kto odpowiada za cytat?