August 2002

Monthly Archives

  • Mentalność Czytelników e-zinów

    Czyli szeroki opis e-zinów i ich odbiorców. Doświadczenia zebrane przez osoby tworzące e-ziny na Polskim rynku m.in. Wirtualny Komputer. Ogromna dawka informacji na temat grupy docelowej i e-zinów.