Kopiowanie i przenoszenie indywidualnych subskrybetnów między kontami bez potwierdzania za pomocą API (metody GET)

impleBOT Manager może za pomocą API (metoda GET) wywoływanego z własnego serwera przenieść lub skopiować na inną swoją listę dowolnego subskrybenta bez potrzeby potwierdzania z jego strony.

Dzięki temu możliwe jest np. przeniesienie/skopiowanie osoby z listy potencjalnych Klientów na listę Klientów po dokonaniu przez nią zakupu w naszym sklepie.

Work Categories