Import bazy subskrybentów do impleBOT

Import e-maili bez potwierdzenia wiąże się z dużym ryzykiem importu bazy spamerskiej – dlatego przyjęliśmy rygorystyczne zasady dot. importu. Najważniejsza jest ochrona wiarygodności całego systemu.

Importu bazy można dokonać na następujących zasadach:

1 Importujemy WYŁĄCZNIE bazy pozyskane poprzez samodzielne zapisywanie się osób w bazie na Twoją listę.

Zaimportowanie bazy kupionej (nie ważne gdzie) lub pozyskanej innymi metodami (np. harvest) skutkować będzie nieodwracalną blokadą konta BEZ prawa do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany abonament.

2 Prawo importu przypada WYŁĄCZNIE Użytkownikom, którzy opłacili ROCZNY abonament impleBOT lub impleBOT MANAGER NIE dawniej, jak 30 dni przed zgłoszeniem bazy do importu.

Jeśli więc dzisiaj opłacisz abonament impleBOT, masz 30 dni na zgłoszenie bazy do importu.

3 Każde opłacenie rocznego abonamentu daje Ci prawo JEDNORAZOWEGO importu bazy.

4 Wielkość bazy, którą można zaimportować zależy od wybranego abonamentu:

 1. Zwykłe konto impleBOT – do 1 000 adresów
 2. impleBOT MANAGER 5 – do 5 000 adresów.
 3. impleBOT MANAGER 50 lub 100 – do 30 000 adresów.

Niewykorzystany limit przepada. W przypadku MANAGERa limit dotyczy całego MANAGERa, a nie każdego z kont.

Ponieważ MANAGER może swobodnie i bez potwierdzania przenosić subskrybentów pomiędzy swoimi kontami, wystarczy:

 1. Do danych subskrybentów w bazie dodać pole identyfikujące docelową listę
 2. Zaimportować całą bazę na jedno, zbiorcze konto.
 3. Korzystając z zakładki Subskrybenci > Filtr wybrać po zdefiniowanym polu subskrybentów przynależących do odpowiedniego konta.
 4. Korzystając z zakładki Subskrybenci > Eksport skopiować wybranych subskrybentów na docelowe konto.
 5. OPCJONALNIE: Korzystając z przycisku USUŃ WSZYSTKICH na dole zakładki Subskrybenci usunąć z listy zbiorczej skopiowanych subskrybentów.
 6. Powtórzyć dla pozostałych list.
 7. Całość zajmie kilka minut.

5 Baza do zaimportowania MUSI mieć formę pliku CSV według następujących zasad:

 1. po jednym rekordzie na linię
 2. dane w rekordzie oddzielone przecinkami
 3. dane bez cudzysłowów, apostrofów itp.
 4. kodowanie pliku ISO-8859-2 lub UTF-8.
 5. do wykorzystania następujące pola: imie, nazwisko, e-mail, adres IP, źródło danych, pole 1, pole 2, pole 3, pole 4, pole 5
 6. nie trzeba wykorzystać wszystkich pól,
 7. kolejność pól może być dowolna,
 8. pierwsza linia musi zawierać oznaczenie pól w odpowiedniej kolejności, np.
IMIE,NAZWISKO,EMAIL,ADRES IP,ZRODLO,POLE1,POLE2,POLE3,POLE4,POLE5
Jan,Kowalski,jan@kowalski.pl,127.127.127.127,formularz,X,Y,Z,Q,W
Piotr,Nowak,piotr@nowak.pl,192.168.0.1,reklama,F,S,D,Q,S
itd.

6 Bazę do zaimportowania należy wgrać do załączników konta impleBOT, do którego ma zostać zaimportowana.

W celu weryfikacji, że jesteś właścicielem konta i zabezpieczenia danych osobowych osób znajdujących się w Twojej bazie.

7 Następnie należy wysłać na biuro@implebot.pl e-mail z tytułem:

Import bazy do konta X

Gdzie X oznacza numer konta impleBOT.

W e-mailu BEZWZGLĘDNIE musi znaleźć się następująca treść:

Oświadczam, że jako właściciel konta X, zgłaszam do zaimportowania bazę subskrybentów pozyskanych zgodnie z polskim prawem poprzez samodzielny zapis każdego subskrybenta do tej bazy z prawem do przetwarzania jego danych w celach marketingowych. Oświadczam, że baza NIE została kupiona ani pozyskana bez wiedzy osób w niej się znajdujących, np. poprzez harvest adresów e-mail ze stron www. Oświadczam też, że wiem, iż poświadczenie nieprawdy w powyższym skutkować będzie nieodwracalną blokadą ww. konta impleBOT bez prawa do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany abonament. Oświadczam, że baza do zaimportowania została dodana do załączników ww. konta pod nazwą: NAZWA_PLIKU

Brak tej treści, lub jej modyfikacja spowoduje odrzucenie importu. Oczywiście X i NAZWA_PLIKU należy zamienić na numer listy oraz nazwę pliku wgranego do Załączników konta impleBOT.

8 Po zaimportowaniu bazy zostaniesz o tym powiadomiony.