Filtr

Filtr służy do modyfikacji listy wyświetlanych subskrybentów, wykonywania pewnych operacji zbiorczych (np. zawieszania, usuwanie, rezygnacja), a także do ograniczania listy osób otrzymujących mailing i eksportu części listy adresowej.

Filtr składa się z pól będących informacją o subskrybencie :

  • E-mail
  • Status
  • Ostatni e-mail – numer ostatniej wiadomości wysłanej do subskrybenta
  • Adres IP – adres IP lokalizacji, z której konto subskrybenta zostało potwierdzone
  • Źródło – jest to pole ukryte formularza zapisu
  • Pole 1 do Pole 5 – są to pola formularza zapisu, które można wykorzystać do pozyskiwania danych o subskrybencie, każdy użytkownik sam decyduje o znaczeniu zawartości pól poprzez konstrukcję formularza
  • Zapisał/a się między – zakres filtrowania dat wg zapisu na listę
  • Potwierdził/a między – zakres filtrowania dat wg potwierdzenia subskrypcji
  • Zrezygnował/a między – zakres filtrowania dat wg rezygnacji z subskrypcji