Dodawanie subskrybenta poprzez panel

Ta funkcja służy do tego, abyś mógł zapisać subskrybentów samemu, ale tylko pod warunkiem, że jesteś pewien że wyrazili na to zgodę i potwierdzą subskrypcję. Za każdym razem, kiedy dodawany jest w ten sposób subskrybent jest wysyłany e-mail proszący o potwierdzenie. W e-mailu tym jest też link, który służy do tego aby osoby wpisane bez ich zgody mogły powiadomić administratora platformy Implebot.pl. 5 takich zgłoszeń (3 dla freebot.pl) blokuje automatycznie listę bezpowrotnie! Dlatego bardzo ważne jest to, aby wpisywać tylko PEWNE adresy.