GIODO i ochrona danych osobowych

Rejestracja bazy

Na stronie: https://egiodo.giodo.gov.pl/formular_step0.dhtml jest dostępny generator zgłoszenia bazy danych osobowych od GIODO.

Sekcja E formularza zgłoszeniowego dotyczy między innymi zabezpieczeń informatycznych, które w przypadku korzystania
z impleBOT/FreeBOT/Allebot są po naszej stronie.

Poniżej prezentujemy sposób wypełnienia obszarów wniosku dotyczący zabezpieczeń i rozwiązań ochrony danych osobowych właściwych dla osób i firm zgłaszających bazy adresowe obsługiwane przez nasze systemy.

Zwracamy uwagę na fakt, że jeśli przechowujecie samodzielnie kopie zapasowe danych osobowych (do czego silnie zachęcamy), należy albo zastosować identyczne środki ochrony tych danych, albo zaznaczyć sposoby przechowywania tych kopii właściwe dla Was.

Sekcja E15

Sekcja E16 pkt f

Sekcja F17

Pozostałe sekcje należy wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym dotyczącym Waszej firmy.

Umowa o przetwarzanie danych osobowych

Z użytkownikami impleBOT i impleBOT MANAGER podpisujemy bezpłatnie umowę według następującego wzoru.

Umowę można pobrać, wypełnić pisemnie i wysłać do nas na adres biura.

Właściciele kont MANAGER wpisują w wykropkowane konta: “impleBOT MANAGER X” – gdzie X zastępuje się numerem identyfikacyjnym MANAGERa.

Bezpieczna transmisja danych

Do paneli konta impleBOT/FreeBOT należy logować się za pomocą protokołu HTTPS zapewniającego bezpieczną transmisję danych.