API (metoda GET)

Dodawanie i Zarządzanie subskrybentami z Twojego serwera

Możesz zmienić sposób zapisu Twoich subskrybentów na listę adresową. Jeżeli nie wiesz, o co w tym chodzi pozostaw włączoną opcje POST – oznaczającą zapis na podstawie formularza.

Dodawanie subskrybentów metodą GET jest domyślnie wyłączone, można to zmienić w zakładce Ustawienia > Dodawanie subskrybentów.

Jest to opcja zaawansowana, przeznaczona dla osób, które chcą zintegrować swojš listę adresową z e-sklepem lub innym systemem e-biznesowym.

 

Dodawanie subskrybenta

Opcja ta pozwala wpisać nowego subskrybetna na listę za pomocą odwołania
www w postaci:

http://www.implebot.net/get.php?uid=UID_TWOJEJ_LISTY
&email=jan@kowalski.pl

&kod=DYNAMICZNIE_WYGENEROWANY_KOD

&imie=Jan

&nazwisko=Kowalski

&ip=255.255.255.255

&zrodlo=xyz

Usuwanie subskrybenta

Jeśli chcesz usunąc subskrybetna za pomocą odwołania www, adres wygląda tak:

http://www.implebot.net/get.php?uid=UID_TWOJEJ_LISTY
&email=jan@kowalski.pl

&kod=DYNAMICZNIE_WYGENEROWANY_KOD
&r=1

&r_mail=1

Sprawdzanie statusu subskrybenta

Jeśli chcesz sprawdzić status subskrybenta, adres wygląda tak:

http://www.implebot.net/get.php?uid=UID_TWOJEJ_LISTY
&email=jan@kowalski.pl

&kod=DYNAMICZNIE_WYGENEROWANY_KOD
&c=1

Jeśli subskrybent jest na liście, otrzymasz komuniakt:

OK: stauts:data_unixowa_zapisania_sie:data_unixowa_potwierdzenia

Edycja danych subskrybenta

Jeśli chcesz edytować subskrybetna za pomocą odwołania www, adres wygląda tak:

http://www.implebot.net/get.php?uid=UID_TWOJEJ_LISTY
&email=jan@kowalski.pl

&kod=DYNAMICZNIE_WYGENEROWANY_KOD
&e=1

&pole_1=nowe_pole_1

&pole_2=nowe_pole_2

&pole_3=nowe_pole_3

&pole_4=nowe_pole_4

&pole_5=nowe_pole_5

&zrodlo=nowe_zrodlo

Oczywiście dodajesz tylko te parametry (pola, zrodlo), które chcesz zmienić.

Zawieszanie subskrybenta

Jeśli chcesz zawiesić AKTYWNEGO sybskrybenta za pomocą odwołania www, adres wygląda tak:

http://www.implebot.net/get.php?uid=UID_TWOJEJ_LISTY
&email=jan@kowalski.pl

&kod=DYNAMICZNIE_WYGENEROWANY_KOD
&s=1

Jeśli chcesz przywrócić ZAWIESZONEGO sybskrybenta za pomocą odwołania www, adres wygląda tak:

http://www.implebot.net/get.php?uid=UID_TWOJEJ_LISTY
&email=jan@kowalski.pl

&kod=YYYY
&s=2

Zawiesić można tylko subskrybenta ze statusem AKTYWNY lub KONIEC.

Odwiesić można tylko subskrybenta ze statusem ZAWIESZONY. Jego status zotanie ustawiony na AKTYWNY.

Przenoszenie subskrybenta

Przenoszenie sybskrybenta z jednej listy impleBOT MANAGERA na drugą:

http://www.implebot.net/get.php?uid=UID_TWOJEJ_LISTY
&email=jan@kowalski.pl

&kod=DYNAMICZNIE_WYGENEROWANY_KOD
&mv=UID_LISTY_DOCELOWEJ

&key2=DYNAMICZNIE_WYGENEROWANY_KOD_DOCELOWEJ_LISTY

Z oznacza UID listy docelowej a ZZZZZZ jest to kod weryfikacyjny dla listy docelowej wyliczony z adresu email i kodu tajnego listy docelowej

Kopiowanie subskrybenta

Kopiowanie sybskrybenta z jednej listy impleBOT MANAGERA na drugą:

http://www.implebot.net/get.php?uid=UID_TWOJEJ_LISTY
&email=jan@kowalski.pl

&kod=DYNAMICZNIE_WYGENEROWANY_KOD
&cp=UID_LISTY_DOCELOWEJ

&key2=DYNAMICZNIE_WYGENEROWANY_KOD_DOCELOWEJ_LISTY

Z oznacza UID listy docelowej a ZZZZZZ jest to kod weryfikacyjny dla listy docelowej wyliczony z adresu email i kodu tajnego listy docelowej

UWAGA

Elementy czerwone są obowiązkowe. Normalnie całe odwołanie jest jedną linią. Tutaj je podzieliłem dla porządku.

Elementy obowiązkowe:

 1. http://www.implebot.net/get.php – ścieżka skryptu odpowiedzialnego
  za dodawanie metodą GET.
 2. ?uid=UID_TWOJEJ_LISTY – to identyfikator konta impleBOT/FreeBOT, na który ma być wpisana
  osoba. Zmienna kod (za chwilę) dodatkowo gwarantuje, że nie jest możliwe wpisanie kogoś na cudzą listę.
 3. &email=jan@kowalski.pl – adres e-mail osoby wpisywanej na listę.
 4. &kod=DYNAMICZNIE_WYGENEROWANY_KOD – dynamicznie generowany
  kod, który weryfikuje, czy z metody korzysta właściciel danego autorespondera. Kod jest generowany z adresu e-mail
  subskrybenta i specjalnego kodu, który wygenerowaliśmy dla Ciebie podczas rejestracji.Aby wygenerować zmienną kod w PHP, użyj poniższego skryptu:

  <?php
  $kod = MD5($email.”SEKRETNY_KOD_TWOJEJ_LISTY“);
  ?>

  Czerwony fragment zamień na Twój unikalny kod, który znajdziesz w panelu w zakładce Ustawienia > Dodawanie subskrybentów. Nikomu go nie ujawniaj, ponieważ z jego pomocą
  obce osoby będą mogły dodawać na Twoją listę najróżniejsze adresy e-mail, a Ty zostaniesz
  posiądzony o spam!

  Zmienną $email zastąp zmienną, która w Twoim systemie zawiera adres e-mail osoby, którą chcesz wpisać na listę autorespondera.

 5. &r=1 – jeśli chcesz, aby dany subskrybent został WYPISANY z listy, dodaj ten parametr.

Elementy opcjonalne:

 1. &imie=Jan – imię osoby wpisywanej na listę.
 2. &nazwisko=Kowalski – nazwisko osoby wpisywanej na listę.
 3. &ip=255.255.255.255 – adres IP osoby wpisywanej na listę. Adres IP osoby odwiedzającej
  Twoją stronę jest zapisany w zmiennej $REMOTE_ADDR.
 4. &zrodlo=xyz – źródło adresu. Zdefiniowanie źródła pozwoli
  Ci śledzić, skąd są dane osóby na Twojej liście. Źródło nie może zawierać polskich znaków i
  spacji.
 5. &r_mail=1 – jeśli ustawiłeś parametr r=1, ta zmienna powoduje wysłanie potwierdzenia rezygnacji do usuwanego z listy subskrybenta.
 6. &pole_1=Jakaś_informacja – dodatkowe informacje, patrz Personalizacja.
 7. &pole_2=, &pole_3=, &pole_4=, &pole_5= – jw., analogicznie.

Skrypt metody GET zwraca dwie podstawowe informacje (kodowanie ISO-8859-2):

 1. OK – w przypadku prawidłowego wykonania polecenia.
 2. ERROR:Opis błędu – w przypadku błędu.

Aby dodać subskrybenta za pomocą metody GET, należy w PHP skorzystać z funkcji file():

<?php

$kod = MD5($email.”SEKRETNY_KOD_TWOJEJ_LISTY“);
file(“http://www.implebot.net/get.php?uid=UID_TWOJEJ_LISTY&email=$email&kod=$kod&imie=$imie….”);
?>

Uwaga: niektóre serwery mogą nie pozwolić na wywołanie zew. pliku w ten sposób. Wtedy należy
wywołać adres jako obrazek:

<img src=”http://www.implebot.net/get.php?uid=UID_TWOJEJ_LISTY…” height=1 width=1 border=0>

… albo za pomocą CURL:

<?php
$kod = MD5($email.”SEKRETNY_KOD_TWOJEJ_LISTY“);

$url = “http://www.implebot.net/get.php?uid=UID_TWOJEJ_LISTY&email=$email&kod=$kod&imie=$imie….”;
$ch = curl_init();
curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt ($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$file = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
?>

Metoda CURL pozwala łatwo odczytać treść komunikatu wysyłanego przez skrypt get.php. Komunikat ten znajduje
się w zmiennej $file w przypadku korzystania z powyższego kodu. Następnie wystarczy rozbić komunikat
na dwukropku “:” aby uzyskać informacje typu OK/ERROR i ew. opis błędu, konkretnie:

<?php
$komunikat = explode(“:”, $file);
$wynik = $komunikat[0]; // OK lub ERROR

$komunikat = $komunikat[1]; // opis bledu
?>