August 2010

Monthly Archives

  • Jak Gmail Priority Inbox wpłynie na E-mail Marketing?

    To najnowsza funkcjonalność Gmail.com, której testy właśnie się skończyły i w ciągu tygodnia powinna pojawić się w skrzynkach osób korzystających z tej usługi. Gmail utworzy nowy katalog wiadomości, nad katalogiem Inbox (Skrzynka odbiorcza) i nazwie go: Priority Inbox. Do tego katalogu będą trafiały wiadomości, które Gmail uzna za ważniejsze dla nas. Jak? Na podstawie tego, […]